Ședință extraordinară de îndată

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul «Extindere prin mansardare corpuri A+B+C pentru amenajare secție pediatrie și reabilitare termică-energetică pentru corpurile A+B+C+D+G ale Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma și Damian”» – inițiator primar Nistor Tătar
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea cofinanțării Municipiului Rădăuți  din bugetul local, în vederea realizării obiectivului de investiții « Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit  ”Prichindelul” Rădăuți »  – inițiator primar Nistor Tătar
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  statelor de funcţii pentru funcții publice vacante din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a personelor al Municipiului Rădăuţi și al Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Rădăuț – inițiator primar Nistor Tătar

Distribuie articolul!

Leave a Response