Se primesc fonduri pentru extinderea Spitalului Rădăuți

Traian Andronachi, directorul Spitalului Municipal „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” (in calitate de solicitant beneficiar) și Nistor Tătar primarul municipiului Rădăuți (în calitate de beneficiar final), au fost vineri, 8 decembrie, la București, pentru a lua parte la ședința ședința CTE unde s-a aprobat proiectul de extindere prin mansardare și de anvelopare al spitalului , proiect în valoare de 3.012.000 euro.  Pe de altă parte Andronachi a mai declarat că: „ O mare bucurie am avut astăzi când am constatat că recursul nostru, al Spitalului mun. Rădăuți a fost admis, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare instanței de fond. Justiția romană face dreptate in detrimentul CNAS- (SV), reparând, mai mult din punct de vedere moral (deocamdată) prejudiciile suferite de spitale vis a vis de serviciile prestate de unitățile sanitare cu paturi, peste valoarea contractului – cu alte cuvinte, servicii nedecontate. În cazul Spitalului Municipal Rădăuți, valoarea acestor servicii realizate peste contract și nedecontate a fost de 8.169.410 lei in perioada 2012-2014 (fără penalități). În fata Înaltei Curți, motivarea recursului nostru având ca obiect “daune contractuale” a fost întemeiată pe mai multe considerente legale, începând de la Constituția României, care in art. 34 al. 1 statuează ca “dreptul la ocrotirea sănătății este garantat”, în al. 2 că “statul este obligat sa ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice”; perspectiva Codului Civil- art. 1766 al. 1 care susține ca furnizorul se obligă să presteze servicii iar beneficiarul se obligă sa plătească prețul lor; perspectiva Legii Spitalelor- 270/2003, care în art. 5 spune că “orice spital are obligația de a acorda primul ajutor…”; a Legii Sănătății- 95/2006, art. 219 al. 2 lit. b și al. 3 lit. c, care arată că obiectivul sistemului de Asigurări de Sănătate este de a asigura protecția asiguraților in mod universal, echitabil și nediscriminatoriu tuturor…etc, iar in subsidiar am solicitat instanței să se autosesizeze cu privire la “dezlegarea unor chestiuni de drept”, care sunt în contradicție.

Distribuie articolul!

Leave a Response