Comunicat de presă

Aproape 500 de rădăuțeni au depus până la data de 29 noiembrie a.c., cereri pentru a primi ajutoare de încălzire a locuinței, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018.
Din cele 469 de cereri depuse, au fost aprobate 465, pentru 3 tipuri de încălzire, respectiv: energie termică în sistem centralizat- 353 de cereri, gaze naturale- 26 de cereri și combustibili solizi sau petrolieri (lemne), 86 de cereri.
Plata la energie termică în sistem centralizat se va face către Agenția Județeană de Prestații și Inspecții Sociale Suceava, direct la furnizor, respectiv S.C. Servicii Comunale S.A.
La gaze naturale, plata se va face către Agenția Județeană de Prestații și Inspecții Sociale Suceava, la furnizorul S.C. Nord Gaz S.R.L.
Plata ajutoarelor de încălzire cu lemne se face o singură dată pentru toată perioada sezonului rece, la casieria Direcției de Asistență Socială Rădăuți, după ce Agenția Județeană de Prestații și Inspecții Sociale Suceava va vira creditele necesare. Valoarea totală pentru cele 86 de solicitări pentru combustibili solizi este în cuantum de 15905 lei, pentru toate cele 5 luni incluse în sezonul rece.
Pentrul anul 2017, au fost aprobate 47 de cereri pentru ajutoare bănești, valoarea totală a acestora însumând 15.100 lei.

Distribuie articolul!

Leave a Response