Media

Ședința Consiliului Local 22 dec 2017

Ședința Consiliului Local 22 dec 2017

PROIECT AL ORDINII DE ZI:   Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.11.2017 inițiator, secretar Marinica Sofroni; Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 05.12.2017, secretar Marinica Sofroni; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017-inițiator, primar  Nistor […]

Spectacol de caritate

Spectacol de caritate

Sub deviza „Hurmuzachi asculta,înțelege, ajută”, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi a pus în scena Casei de Cultură Rădăuți, spectacolul caritabil ajuns la cea de-a VI-a ediție. Peste 11.000 de lei au fost adunate pentru elevii care au probleme din cadru colegiului.

Când se adună nevorbiții…

Când se adună nevorbiții…

Dincolo de bursele pentru elevii cu rezultate deosebite, de promisiunile pentru o zonă pietonală extinsă, de programe de sărbători pe placul sau nemulțumirea unora, peste modificările bugetului sau discuțiile interminabile despre ACET și asociația de proprietari central, cu problemele și datoriile ei colosale, consilierii s-au comportat „politically correct” adică n-au ratat ocazia să se spurce […]

Hoțul