Day: 27/06/2018

Ședința Consiliului Local 27 iun 2018

Ședința Consiliului Local 27 iun 2018

PROIECT AL ORDINII DE ZI:   Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2018; Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.05.2018; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava – inițiator, consilier […]