Day: 23/06/2018

Hai cu micii că se încălzește berea!

Hai cu micii că se încălzește berea!

Fostul consilier Constantin Georgescu se întrebă: „-Câţi dintre cetăţenii oraşului ştiu că ” Zilele Rădăuţiului ” a fost un proiect de hotărâre iniţiat de mine, în 1996-1997, în baza unor documente istorice obţinute de la “Muzeul de istorie ” al Romaniei cu sprijinul d-nei Batariuc , pe atunci directoare a ” Muzeului de istorie ” […]